Om te bepalen wat iemand maximaal mag lenen, is de norm ‘Gedragscode Hypothecaire Financieringen’ opgesteld. Deze norm geeft aan welk percentage van het inkomen maximaal aan woonlasten mag worden besteed. Hierin wordt ook rekening gehouden met de andere uitgaven, waaronder belastingen, levensonderhoud, kleding en ontspanning.

Hoe meer inkomen iemand heeft, hoe groter het gedeelte dat op gaat aan woonlasten. Met een laag inkomen mag dus een goedkopere woning worden gekocht dan met een hoog inkomen. Ook houdt de code rekening met het aanwezig eigen vermogen.

Als iemand volgens de gedragscodenorm de woonlasten goed kan betalen, spreken we van een ‘passende’ hypotheek. Aan de hand van het door mij opgestelde financiële overzicht, bekijken we samen wat voor u de maximale verantwoorde hoogte is. Zo zou u bij de aankoop van een woning kunnen kiezen voor een goedkopere woning omdat u op termijn gezinsuitbreiding verwacht en eventueel minder wilt gaan werken. Of juist alvast een grotere woning, zodat u bij gezinsuitbreiding niet hoeft te verhuizen.