Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden

Kan uw partner in de woning blijven wonen als u komt te overlijden? wat zijn de financiële gevolgen als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe ziet uw financiële plaatje uit wanneer u uw baan verliest.

In een goed financieel plan wordt aandacht geschonken aan deze vragen. Wij brengen uitgebreid in kaart wat de financiële consequenties zijn. Hierna beoordelen wij of het raadzaam en wenselijk is om voor deze risico`s verzekeringsoplossingen te realiseren.